Rekrutacja

Szanowni Państwo, 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice

na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie w oparciu o przepisy: WIĘCEJ

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego  https://katowice.e-nabor.pl

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/25

ZARZĄDZENIE nr 3707/2023

(dotyczy dzieci bez orzeczenia o kształceniu specjalnym)

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego:

od 26.02 - 05.03.2024r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 od 13.03  od godz. 11:00 do 26.03 2024 r. do godz.13.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe:

od 13.03 . od godz. 11:00 do 27.03.2024 r. do godz. 17.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

5. 04. 2024 r. o godz. 13:00 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:

od 5.04. od godz. 13:00 do 10.04. 2024 r. do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

12.04. 2024 r. o godz.13.00