Deklaracja dostępności strony internetowej

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole47.info