Dyrekcja

Dyrektor: mgr Dorota Binek

Zaprasza w środy w godzinach od 9:00 do 10:00.

Przyjmuje skargi i wnioski w środy od godziny 14:30 do godziny 15:00.