Dyrekcja

Dyrektor: mgr Dorota Binek

Zaprasza w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 12:00.

Przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki od godziny 15:00 do godziny 16:00.