Ramowy rozkład dnia

Nasze przedszkole pracuje w godzinach:
6:00 - 17:00

Grupy pracują w systemie zmiennym, rocznym, w godzinach:

Muminki
8:00 - 15:30
Tygryski
7:00 - 15:00
Żabki
8:00 - 16:00
Krasnale
6:00 - 15:00
Misie
8:00 - 17:00
Słoneczka
7:30 - 15:30

 

RAMOWY PLAN DNIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 47 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

600 – 800 - Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne badawcze. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

800- 820 - Ćwiczenia poranne.

820 – 830 – Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania .

830 –900 Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

900 – 1015 - Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

1015 -1030 –Chwila na owoc.

1030 – 1045  Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

1045 – 1145 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem do ogrodu (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze. Zajęcia z języka angielskiego.

1145 – 1200 - Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

1200- 1230 - Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

1230 – 1240 – Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.

1240 – 1300 – Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej bajek, wybranych z pozycji literatury dziecięcej.

1300 – 1350 - Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, plastyczne, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia z religii.

1350 -14 00- Czynności higieniczne oraz przygotowanie do posiłku .

1400 - 1430 – Podwieczorek.

1430 - 1700 - Zabawy dowolne, dodatkowe zajęcia, zabawy ruchowe. Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

            Uwaga rodzice!!!

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola najpóźniej do godziny 8:00