O placówce

O placówce

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach to miejsce nauki i zabawy dla dzieci zdrowych oraz tych, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest to pierwsza tego typu placówka, która powstała na Śląsku (grupy integracyjne- 1992 r., program autorski i statut zatwierdzone zostały w 1994 r.).

W 1997 r. nasze przedszkole otrzymało honorowy tytuł "Lidera Integracji" przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Co nas wyróżnia?

Idea integracji: podstawowymi celami edukacji w naszym przedszkolu jest rozwijanie samodzielności u dzieci, ich twórczej postawy oraz tolerancji dla szeroko rozumianej odmienności. Pracujemy i bawimy się w pięciu grupach: czterech integracyjnych i dwóch specjalnych. Do każdej z grup integracyjnych (Misie, Słoneczka, Żabki, Krasnale) uczęszcza 15 dzieci zdrowych i 5 dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Do każdej z grup specjalnych (Muminki, Tygryski) może uczęszczać maksymalnie 4 dzieci z zaburzeniami zachowania ze spektrum autyzmu oraz ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi w wieku 3-8 lat.

Grupy rodzinkowe: nasze przedszkole pracuje według autorskiej koncepcji organizacyjnej tzw. grup rodzinkowych. Zgodnie z jej założeniami w każdej grupie przebywają dzieci w różnym wieku. Praca dydaktyczna odbywa się równocześnie na różnych poziomach wymagań tak, by rozwijać i stwarzać szansę poczucia sukcesu wszystkim dzieciom. Praca wychowawcza opiera się na podobnych mechanizmach jak dzieje się to w rodzinie (stąd nazwa), gdzie młodsze i mniej zaradne jeszcze dzieci mogą znaleźć opiekuna i wzór do naśladowania w osobie starszego kolegi lub koleżanki.

Poszerzona kadra pedagogiczna: w każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli z wykształceniem kierunkowym a w grupach integracyjnych również nauczyciel wspierający. Nieodzownym elementem pracy z dziećmi są również zajęcia ze specjalistami: logopedą, psychologiem oraz nauczycielem gimnastyki korekcyjnej, którymi objęte są wszystkie potrzebujące tego dzieci.