Programy

Programy pracy w grupach specjalnych:

  • Program wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
  • Poranny Krąg: Stymulacja Polisensoryczna wg : Pór Roku Hedwig Abel /z autorskimi rozwiązaniami D. Krala i E.Kadela/
  • Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się (system Makaton, system MÓWik, PCS, program dr M. Grycman) .
  • Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju. A. Franczyk, K. Krajewska

Programy pracy w grupach integracyjnych:

  • Program wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu“ J. Andrzejewska, J. Wierucka
  • Program autorski R. Świerczewskiej „Czytanie może być zabawą“ w oparciu o program I. Majchrzak „Odimienna metoda czytania“
  • „Dziecięca matematyka“ – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska