Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA KÓŁKA PLASTYCZNEGO „TAŃCZĄCE PĘDZELKI”

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (środa), trwają godzinę.

Każde spotkanie rozpoczyna się rytualnym powitaniem i dzieli na trzy części:

  1. Zabawy ruchowo – muzyczne wprowadzające w tematykę zajęć
  2. Prezentacja metody i sposób wykonania pracy
  3. Część główna – działalność plastyczna dzieci

Tematykę zajęć wybierana jest w kontekście zmieniających się pór roku.

Dzieci tworząc doznają różnych wrażeń wywołanych samym tematem, barwami, różnorodnością materiału, kształtów i form. Zajęcia plastyczne spełniają ważną rolę w kształtowaniu osobowości dziecka – poprzez twórczość uzewnętrzniają się emocje, przeżycia, myśli, słowa, prośby, życzenia. Dzieci działając wyrażają siebie, a to wpływa na rozwój umysłowy, doskonali procesy poznawcze: pamięć, wyobraźnię, kształtuje spostrzegawczość i umiejętność wnikliwej obserwacji. Równocześnie dzięki tym zajęciom budzą się nowe zainteresowania, kształtuje się artystyczna wrażliwość i dbałość o estetykę i kulturę życia codziennego.

Cele zajęć:

  • Rozwianie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych ( malowanie, rysowanie, wyklejanie, zaprasowanka, płaskie orgiami, tworzenie kompozycji płaskich i pół-przestrzennych z różnorodnych materiałów)
  • Gromadzenie doświadczeń poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych materiałów i narzędzi (pędzle, gąbki, wałeczki, balony, szczotki, korki)
  • Gromadzenie doświadczeń wielozmysłowych podczas zabaw dotykowych wprowadzających w tematykę zajęć
  • Branie udziału w zabawach i ćwiczeniach związanych z ruchem – tworzenie improwizacji ruchowych wprowadzających w tematykę zajęć
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
  • Uwrażliwienie na piękno przyrody zmieniającej się każdej porze roku