Data wpisu: 2016-03-09 19:23:42

Informacja dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

 

Dopłaty za przedszkole ze środków PFRON

więcej tutaj:

http://katowice.eu/Documents/Edukacja/doplaty_za%20przedszkole_ze_srodkow_PFRON-rotated-1.pdf