Data wpisu: 2015-11-02 15:52:23

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców odbędzie się

          12.11. o godz. 17.00

( spotkanie połączone z AAC)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!.