Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą doceniło nasze przedszkole