Data wpisu: 2020-03-11 15:21:52

Dodatkowe informacje dla rodziców!!!

Specustawa w sprawie koronawirusa wprowadziła

dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni

na dziecko do 8 lat.

Nie jest wymagane oświadczenie lekarskie.

Wystarczy oświadczenie, które znajduje się na stronie ministerstwa.

Zasiłek opiekuńczy należy się mamie jak i tacie.

Będzie wypłacany jednak tylko jednej osobie z budżetu państwa.

Wzór oświadczenia dostępny na stronie www.zus.pl