Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Data dodania: 01.04.2021

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki

z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 TUTAJ

możecie Państwo wystąpić z wnioskiem o zorganizowanie zajęć na terenie przedszkola,

jeżeli spełniacie warunki zawarte w Rozporządzeniu.

Pozostałe dzieci będą realizowały zajęcia dydaktyczne

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.