Data wpisu: 2019-04-14 18:33:22

STRAJK W OŚWIACIE

Drodzy Rodzice!

Uwzględniając potrzeby dzieci placówka

od 15.04.2019 r. (poniedziałek)

pracuje zgodnie z ramowym rozkładem dnia

od godziny 6.00-17.00.

Jednocześnie informujemy, że z powodu braku porozumienia

pomiędzy stroną rządową i związkową

znaczna większość nauczycielek

pozostaje w STRAJKU.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Dyrektor placówki.