Data wpisu: 2019-03-04 15:59:03

Rekrutacja do katowickich przedszkoli

Katowice,1.03.2019r.

UWAGA RODZICE !!!

 

Rekrutacja do katowickich przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się

12.03.2019r., od godz. 8:00 i trwa do 25.03.2019r. do godz. 15:00.

Logowania można dokonywać na stronie:www.katowice.przedszkola.vnabor.pl

 

Rodzice dzieci, które będą w naszym przedszkolu kontynuowały wychowanie przedszkolne,

składają na rok szkolny 2019/2020, tylko „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” (art. 153 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe). Deklaracje będą wydawane przez nauczycieli grup. Wypełnioną deklarację należy złożyć nauczycielowi w terminie:

 05.03.2019r. – 11.03.2019r..

 

Nie złożenie deklaracji w/w terminie potraktowane będzie jako rezygnacja  z kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu.

Dyrektor placówki