Data wpisu: 2017-09-26 20:05:50

Terminy kółka kulinarnego „Akademia Małego Kucharza”

Kółko kulinarne „Akademia Małego Kucharza”

Lista z podziałem dzieci na grupy dostępna na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.

 

GRUPA I:

Terminy: 4.10, 8.11

6.12, 10.01

 

GRUPA II:

Terminy: 11.10, 15.11

13.12, 17.01

 

GRUPA III:

Terminy: 18.10, 22.11

 20.12, 24.01