Data wpisu: 2017-04-21 20:15:19

HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKOLI W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKOLI W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 28.04.2017 r., od godziny 08:00 do 12.05.2017 r.,do godziny 16:00

Od 13.06.2017 r., od godziny 08:00 do 10.08.2017 r., do godziny 16:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

12.05.2017 r., od godziny 16:00 do 19.05.2017 r. do godziny 13:00

10.08.2017 r., od godziny 16:00 do 11.08.2017 r. do godziny 16:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

02.06.2017 r. o godzinie 09:00

14.08.2017 r. o godzinie 09:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 02.06.2017 r., od godziny 09:00 do 09.06.2017 r., do godziny 16:00

 

 

od 14.08.2017 r., od godziny 09:00 do 21.08.2017 r., do godziny 16:00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12.06.2017 r., o godzinie 13:00

22.08.2017 r., o godzinie 13:00