Data wpisu: 2017-04-18 18:47:01

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Wiosna- ach to TY?!"

 Regulamin

Ogólnopolskiego

Konkursu Fotograficznego :

 

" Wiosna - ach, to Ty ?!"


 1. Organizatorem konkursu " Wiosna - ach, to Ty ?!"

jest Miejskie Przedszkole nr 47 z Odziałami Integracyjnymi w Katowicach.

 

Prace należy wysłac do 10 maja 2017r. wraz z kartą zgłoszenia na adres :

 

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi

ul.Słoneczna 60

40 – 136 Katowice

www.przedszkole47.info

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i uwrażliwiania na piękno przyrody;

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie;

 • rozwijanie umiejętności fotografowania- zachęcanie do dokumentowania dostrzeżonego piękna przyrody, zmian zachodzących w przyrodzie związanych z wiosną.

 

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci i ich rodziców lub opiekunów ( w tym wychowawców).

 2. Każdy z autorów może przekazać do 2 fotografii.

 3. Format przekazanych fotografii – A 5 ( 15/21 cm)

 4. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą:

 • tytuł zdjęcia;

 • imię, nazwisko, wiek dziecka;

 • adres przedszkola, które reprezentuje;

 • imię i nazwisko autora pracy;

 • imię i nazwisko nauczyciela.

 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

 •  Prace, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.

 •  Przekazanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem o prawach autorskich bez naruszenia praw osób trzecich do nadesłanych zdjęć i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowychzgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 

Terminarz konkursu:


1. Przekazywanie prac – do 10 maja  2017r.
2. Prezentacja zdjęć:wystawa fotograficzna w holu przedszkola od 15 – 26 maja 2017r.

3. Głosowanie przedszkolaków na ulubione zdjęcie: 18 -19 maja 2017r. 
4. Ogłoszenie wyniku głosowania
na wybrane przez dzieci zdjęcia– 22 maja 2017r.

5. Prezentacja zdjęć w MDK "Koszutka" filia "Dąb"od 29 maja – 9 czerwca.

6. Prezentacja zdjęć podczas Święta Rodziny - Miejskiego Przedszkola nr 47

z Odziałami Integracyjnymi w Katowicach 10 czerwca 2017r.

 

Nagrody:
Planowane jest przyznanie trzech nagród dla zdjęć, które najbardziej spodobały się przedszkolakom.

Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy i podziękowania.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszego przedszkola.


Jury:
Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez obecne w przedszkolu w dniach 18 – 19 maja dzieci. Każde z nich będzie miało prawo wskazać fotografię, która mu się najbardziej podoba. Wychowawczynie grup odnotują to na przygotowanych listach. Zebrane głosy zostana podliczone przez koordynatora konkursu oraz przedstawiciela Rady Pedagogicznej.Ich wynik ogłoszony zostanie 22 maja 2017r.

 


Koordynator:Ewa Jaszczyszyn /grupa KRASNALE