Data wpisu: 2017-03-26 22:26:15

Geniusz z autyzmem " Moje ciało to kula u nogi" ( Duży Format )

http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,21510116,geniusz-z-autyzmem-moje-cialo-to-kula-u-nogi-zna-szesc.html?disableRedirects=true