Data wpisu: 2016-06-04 07:15:09

Wycieczka do Zaczarowanego Lasu

W piątek 24.06.odbędzie się wycieczka do

Zaczarowanego Lasu.

Całkowity koszt wyjazdu 60 zł

( przejazd+ bilet wstępu).

Wpłaty dokonujemy u nauczycielek

w grupach.

Dzieci nieuczestniczące w wycieczce

będą miały zapewnioną opiekę w przedszkolu.