Przegląd fotograficzny

Data dodania: 18.10.2020

Zapraszamy do wzięcia udziału

w Ogólnopolskim Przeglądzie Fotograficznym pt.:

"Bawimy się !!! "

 

  • Przegląd skierowany jest do dzieci i ich rodziców lub opiekunów ( w tym wychowawców).

  • Każdy z autorów może przekazać 1 fotografię na w/w temat.

  • Format przekazanych fotografii – A 5 ( 15/21 cm).

  • Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą:

    TYTUŁ ZDJĘCIA, nazwisko uczestniczącej rodziny i imiona zaangażowanych członków ( wiek dzieci).

  • Przekazywanie prac : do 15 listopada 2020r.

  • Przekazanie prac na przegląd jest jednoznaczne z oświadczeniem o prawach autorskich do nadesłanych zdjęć i wyrażeniem zgody na prezentowanie wizerunku na zdjęciu, jeśli taki się na nim znajdzie oraz z zapoznaniem się z Regulaminem Przeglądu.

  • Do zdjęć dołączyć trzeba w/w oświadczenie – do pobrania przy ogłoszeniu o konkursie zamieszczonym na przedszkolnej tablicy ( poniżej).

  • Wystawa fotograficzna w holu przedszkola pod koniec listopada 2020 r..

 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE

 

koordynatorki :Ewa Jaszczyszyn / Anna Skolmowska / Aleksandra Muc